This Theme Supports a Custom FrontPage

Coaching firm realizowany w ramach projektu „ELMAR”

Coaching firm realizowany w ramach projektu „ELMAR”

Rozpoczynamy serię spotkań coachingowych, realizowanych w ramach projektu ELMAR. Celem spotkań jest wsparcie w zakresie oceny możliwości wejścia na rynek technologii związanych z napędami elektrycznymi do jednostek pływających, możliwości modernizacji napędów z silnikiem spalinowym oraz tworzeniu energetycznej infrastruktury ładowania jednostek w przystaniach i portach. Działania są realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków  INTERREG V-A Więcej oCoaching firm realizowany w ramach projektu „ELMAR”[…]