This Theme Supports a Custom FrontPage

Fundusze na współpracę B+R dla klastrów

Fundusze na współpracę B+R dla klastrów

W komercjalizacji wiedzy, w obszarze współpracy pomiędzy biznesem i nauką, liczą się narzędzia, którymi posługują się osoby nawiązujące współpracę i budujące pomost zrozumienia pomiędzy dwoma newralgicznymi w komercjalizacji wiedzy sektorami. Nowości i wyzwania niosą za sobą wzrost na różnych poziomach. Inicjatywy klastrowe budowane są przez ludzi, którzy określają obszary współpracy i umożliwiają im zwiększenie oddziaływaniaWięcej oFundusze na współpracę B+R dla klastrów[…]