This Theme Supports a Custom FrontPage

Coaching firm realizowany w ramach projektu „ELMAR”

Coaching firm realizowany w ramach projektu „ELMAR”

Rozpoczynamy serię spotkań coachingowych, realizowanych w ramach projektu ELMAR. Celem spotkań jest wsparcie w zakresie oceny możliwości wejścia na rynek technologii związanych z napędami elektrycznymi do jednostek pływających, możliwości modernizacji napędów z silnikiem spalinowym oraz tworzeniu energetycznej infrastruktury ładowania jednostek w przystaniach i portach. Działania są realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków  INTERREG V-A Więcej oCoaching firm realizowany w ramach projektu „ELMAR”[…]

Fundusze na współpracę B+R dla klastrów

Fundusze na współpracę B+R dla klastrów

W komercjalizacji wiedzy, w obszarze współpracy pomiędzy biznesem i nauką, liczą się narzędzia, którymi posługują się osoby nawiązujące współpracę i budujące pomost zrozumienia pomiędzy dwoma newralgicznymi w komercjalizacji wiedzy sektorami. Nowości i wyzwania niosą za sobą wzrost na różnych poziomach. Inicjatywy klastrowe budowane są przez ludzi, którzy określają obszary współpracy i umożliwiają im zwiększenie oddziaływaniaWięcej oFundusze na współpracę B+R dla klastrów[…]

Zapraszamy na szkolenie

Zapraszamy na szkolenie

PROGRAM SZKOLENIA Biznes a innowacje Formy prawne i organizacyjne prowadzenia innowacyjnego biznesu Zakładanie firmy – dokumenty, wymogi, formy Praktyczny wymiar innowacji – zakres, forma, rodzaje i występowanie Wdrożenie innowacji w firmie Ocena potencjału komercyjnego przedsięwzięcia Etapy i fazy tworzenia przedsięwzięcia innowacyjnego Zarządzanie wdrażaniem innowacji Analiza rynkowa innowacji dla start-up’ów (case-study) Komercjalizacja wiedzy i pozyskanie kapitałuWięcej oZapraszamy na szkolenie[…]