O PROJEKCIE

Brokerzy innowacji to grupa specjalistów, działających na rzecz komercjalizacji nauki i transferu technologii. Występują w roli kompetentnych doradców dysponujących wiedzą i doświadczeniem.

Brokerzy działają na styku nauki i biznesu – reprezentują uczelnie, ale posługują się biznesowym językiem. Ich zadaniem jest tłumaczenie wyników badań na wymierne korzyści, jakie mogą osiągać firmy dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi. Do ich zadań należy m.in. współpraca z przedsiębiorcami i uczelniami zainteresowanymi komercjalizacją wyników badań naukowych.

Program „Brokerzy Innowacji” jest realizowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Poddziałanie 1.1.3.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *