Szkolenia

Szkolenia i działania nakierowane na rozwój umiejętności w kierunku komercjalizacji wiedzy są skoncentrowane w dwóch panelach, z których jeden przeznaczony jest dla studentów, a drugi pracowników nauki i doktorantów.