Współpracę z brokerem technologii i innowacji można nawiązać m.in w zakresie:

  • opracowania technologii własnego pomysłu, we współpracy z naukowcami uczelni (np. ZUT, Uniwersytety Szczecińskiego);
  • wypracowania programu badawczego we współpracy ze studentami realizującymi prace dyplomowe (np. w ramach programu „Dyplomant„)
  • wykorzystania praw do technologii opatentowanych przez naukowca (np. zakup licencji);
  • opracowania wzoru użytkowego do produktu lub wdrażanej usługi;
  • zaproponowania problemu, którego rozwiązanie będzie w kompetencji zespołu naukowców;
  • itd…