Model współpracy badawczo-rozwojowej – Brokerzy Innowacji